Βιολογικά Προϊόντα

Παρέχουμε προς τους πελάτες μας, υψηλής ποιότητας βιολογικά προϊόντα όπως Καλαμπόκι, Κριθάρι, Σιτάρι, Μπιζέλι, Κτηνοτροφικό Κουκί και Τριφύλλι.  Καθένα από τα βιολογικά προϊόντα που παρέχουμε προς εσάς, διαθέτει εγκεκριμένη πιστοποίηση από την Euro Cert, την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων. Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιούμε την αυθεντικότητα των βιολογικών μας προϊόντων για την καλύτερη δυνατή παροχή ποιότητας των αγαθών μας προς εσάς.

Στον κοινωνικό τομέα αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος της βιολογικής γεωργίας ως ασφαλής μέθοδος παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του καταναλωτή και ως υπεύθυνης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Στα είδη, στις περιοχές και στις δραστηριότητες όπου είναι εφικτή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η βιοκαλλιέργεια και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε στο άμεσο μέλλον. Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι:

  • Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων
  • Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας)
  • Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς
  • Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες
  • Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους
  • Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
    Με γνώμονα όλα τα παραπάνω τα βιολογικά προϊόντα που διαθέτουμε είναι τα εξής:

Βιολογικό Καλαμπόκι

Βιολογικό Κριθάρι

Σιτάρι-Βιολογικά-Προϊόντα-Κατσαντώνης

Βιολογικό Σιτάρι

Βιολογικό Μπιζέλι

Κτηνοτροφικό-Κουκί-Βιολογικά-Προϊόντα-Κατσαντώνης

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Κουκί

Τριφύλλι-Κατσαντώνης-Βιολογικά-Προϊόντα

Βιολογικό Τριφύλλι