Σιτηρά

κριθάρι-Κατσαντώνη-αγορά

Παραλαμβάνουμε Σιτηρά από αγρότες παραγωγούς. Μετρώντας τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στον χώρο, η επιχείρηση μας παραλαμβάνει σιτηρά από αγρότες παραγωγούς με αμεσότητα, φιλικότητα και πρωτίστως ειλικρίνεια.