Χοιροτροφία

Χειροτροφία-Κατσαντώνη ζωοτροφές

Αγορά Ζωοτροφών Χοιροτροφίας. Στην Επιχείρηση Αγροτικά Προϊόντα & Ζωοτροφές Κατσαντώνη,παρέχουμε ζωοτροφές για τις ανάγκες της χοιροτροφίας σε ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα,βοηθώντας τους πελάτες μας να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό η προσπάθεια τους.

Σχετικά με την χοιροτροφία και την απόδοση της: O χοίρος είναι ένα μονογαστρικό, παμφάγο αγροτικό ζώο, ιδιαίτερα υψηλής γονιμότητας. Μπορεί να γεννήσει μέχρι 5 φορές μέσα σε δύο έτη, από 10-12 χοιρίδια κάθε φορά. Χειροτροφία ΚατσαντώνηΟι χοίροι εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος και έχουν εντυπωσιακές αποδόσεις, αν αναλογιστούμε ότι μία χοιρομητέρα 150-200kg έχει την ικανότητα παραγωγής, µέσω των απογόνων της, 2 περίπου τόνων ζώντος βάρους ανά έτος (10 φορές το βάρος της). Οι βελτιωμένοι χοίροι έχουν υψηλή απόδοση σε κρέας, περίπου 75-80% του σωματικού τους βάρους και φθάνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των 800-900g ανά ημέρα. Τέλος, η ποσότητα τροφής που καταναλώνουν για να παραχθεί 1 kg κρέατος είναι μεταξύ των 2,5 και 3 kg (συντελεστής αξιοποίησης τροφής: 2,5-3,0).